عاشق کسی نباش که نمی داند عاشق او هستی

عاشق

تو.............................................. همیشه

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:43  توسط تمیم. چنگیز  | 

همیشه نزد من باش

بخاطرتو زنده هستم بخاطرتو میمانم دراین شهر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۸ساعت 19:43  توسط تمیم. چنگیز  | 

تو بسیار بی وفایی نازمن...........

+ نوشته شده در  شنبه دهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 20:45  توسط تمیم. چنگیز  | 

هرگز فراموش...

عاشقانه ترین لحظات هر انسان

عشق

عاشق بودن.....!

 بر پا ساختن ستون های استوار بر بناهای احساسات است

 ولی جایی نیز برای تغییر بگذار . چون.........!

 داشتن احساس یکسان در تمام عمر برای رشد تجربه و آموختن نمی گذارد .


    عاشق بودن .....!

    توانمند بودن در پذیرفتن ایده ها و واقعیت های نو است.

    دانستن آن است که از دیگران نیز آنچه که بوده  باقی نمی ماند !

    و تغییر آرام ،آرام او را دگرگون می کند .


+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:48  توسط تمیم. چنگیز  |